VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Skočice

Obec Skočice zaměnila nevyhovující parková svítidla osvětlující halvní komunikaci novými LED svítidly zajišťující dostatečnou osvětlenost komunikace a výbornou rovnoměrnost. Byla použita svítidla Guida XS s bearvou světla 3000K a přechodová svítidla Guida S s optikou na míru.

Použitá svítidla: