VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Salačova Lhota

Salačova Lhota zrekonstruovala část průjezdní komunikace. Veřejné osvětlení vyřešili LED svítidly typu XSARA, resp. GUIDA XS.

Použitá svítidla: