VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Ktiš

Obec Ktiš se rozhodla využít dotačního příspěvku pro obnovu VO. Výměna byla provedena v časové souslednosti s rekonstrukcí povrchu vozovky. LED svítidla jsou osazena čipy s teplou bílou barvou a optikou na míru, aby byla zajištěna optimální osvětlenost a rovnoměrnost na daných úsecích komunikace.

Použitá svítidla: