VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Krásno

Město Krásno realizovala rekonstrukci hlavního průtahu města a pro osvětlení komunikace zvolila komunikační optiku v LED historizujících svítidlech ZENITH zachovávající původní ráz města.

Použitá svítidla: