VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Kozlov - kaplička

Obec Střelské Hoštice zrekonstruovala místní dominantu, která byla nasvětlena LED světlomety typu VEGA. Díky provedené vizualizaci a zvolením vhodné optiky bylo docíleno efektnivního nasvětlení. Investor měl velmi reálnou představu o podobě nasvětlení ještě v průběhu rozhodovacího procesu, zda investiční akci skutečně provést.

Použitá svítidla: