VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Kaplice

Město Kaplice se rozhodlo osvětlit přechod pro chodce dle TKP 15, ačkoliv daná situace nedovolila využít standardní uspořádání stožárů, neboť se přechod nachází v těsné blízkosti požární stanice. Byla zvolena atypická osvětlovací soustava, která zajístí správné nasvětlení přecházejícího chodce a vyhověla velmi omezenému prostoru pro instalaci stožárů.

Použitá svítidla: