VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Hlincová Hora - KODETKA III

Při výstavbě nové vilové čtvrti a zastávky v obci Hlincová Hora byla použita úsporná LED svítidla typu XSARA, resp. GUIDA XS

Použitá svítidla: