VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Brno - Řehořova

Při rekonstrukci parku v ulici Řehořova byla použita parková svítidla typu VENERE VF (dříve též jako typ VICTORIA). Byla použita parková rotosymetrická optika pro perfektní rovnoměrnost.

Použitá svítidla: