VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO VAŠI OBEC

Brno, přechod Hraničky

Město Brno osvětlilo frekventovaný přechod mezi zastávkami MHD novými LED svítidly typu GUIDA s individálně navrženou přechodovou optikou.

V rámci projektu byl vypracován světelně technický výpočet odpovídající požadavkům TKP 15 a bylo dosaženo hodnot požadovaných parametrů dle Přílohy č. 1

Realizované služby:

  • Poradenství v oblasti osvětlení
  • Dodání světelné techniky
  • Zapůjčení svítidel
  • Světelně technický výpočet a návrh osvětlení

Použitá svítidla: